Vyberte jazyk: SK EN
slider image 2 slider image 2 slider image 2 slider image 4
Bla is an example of a HTML caption with a link.
This is an example of a HTML caption with a link.
Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov I. a II. úsek


Náklady výstavby:
186 196 972 eur

Termín výstavby:
2011 - 2015

Naše práce:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (červená + žltá kniha)

Popis:

Navrhované cestné prepojenie nahradí existujúcu cestu I/68. Začiatok úseku tvorí poľská prístupová cesta, ktorá zabezpečuje dopravné napojenie z hraničného mosta cez rieku Poprad na cestnú sieť na území Poľskej republiky. Súčasťou realizácie je preložka cesty I/68 v celkovej dĺžke 1024m, z toho 694m na slovenskej strane a 330m na poľskej strane, preložka cesty III/54112 do obcí Kače a Medzibrodie, výstavba mostného objektu premosťujúceho hraničnú rieku Poprad, potok Hraničná, jednokoľajnú elektrifikovanú železničnú trať (Poľská republika) a preložku krajskej cesty č.971 (Poľská republika) a úprava jestvujúceho vzdušného telefónneho vedenia a verejného osvetlenia. Súčasťou stavby je aj ochrana brehov rieky Poprad v dĺžke 110m a spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch. Na konci úpravy, na slovenskej strane, je preložka cesty I/68 plynule napojená na jestvujúcu cestu I/68. Navrhovaná preložka cesty III/54112 do obcí Kače a Medzibrodie je na začiatku úseku napojená na cestu I/68 v stykovej križovatke a na konci úseku, pred existujúcim mostom cez potok Hraničná je plynulo napojená na jestvujúcu cestu III/54112. Cieľom navrhovaného riešenia je zlepšiť dopravné spojenie medzi Poľskou a Slovenskou republikou, ktoré vytvorí priaznivé podmienky pre rozvoj domácich i zahraničných podnikateľských aktivít, zväčšiť podiel turistiky i cestovného ruchu a zvýšiť bezpečnosť motorovej i nemotorovej dopravy.

Galéria: