Vyberte jazyk: SK EN
slider image 2 slider image 2 slider image 2 slider image 4
Bla is an example of a HTML caption with a link.
This is an example of a HTML caption with a link.
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany


Náklady výstavby:
137,75 mil. eur

Termín výstavby:
2011 - 2014

Naše práce:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (žltá kniha)

Popis:

Začiatok úseku je v mimoúrovňovej križovatke „Dubná skala“, kde nadväzuje na stavbu „Diaľnica D1 Višňové – Dubná skala“. Zastavané územia miest a obcí úsek obchádza zo severnej strany. Celá trasa je vedená na rozhraní ochranných pásiem Malá a Veľká Fatra, niekoľkokrát prekonáva rieku Váh a hlavnú železničnú trať Bratislava – Košice. Celková dĺžka riešeného úseku diaľnice D1 je 16,405355 km. Na diaľnici bude 27 mostov, štyri mimoúrovňové križovatky, dve odpočívadlá a vyše 13 kilometrov protihlukových stien. Na konci úseku trasa diaľnice D1 nadväzuje na stavbu „Diaľnica D1 Turany – Hubová“.

Galéria: